Evakuace

Místa soustředění:
Shromaždiště, ze kterých probíhá přerozdělení občanů (do evakuačních míst). Informační místa:
Místa, kde budou vyvěšeny informace vztahující se k povodním.
Evakuační místa ve správním území obce Hodice (databáze POVIS):
Info Obec Adresa Popis Shromažďování Ev. středisko Příjem Ubytování (kapacita) Stravování (kapacita)
POVIS Hodice Hodice   48 Hodice ANO NE NE NE NE
POVIS Hodice Hodice   130 Hodice - MŠ NE ANO NE ANO ANO