Důležité organizace

Státní správa, samospráva

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Magistrát města Jihlava, odbor ŽP 567167710
Magistrát města Jihlava, odbor ŽP
vodoprávní úřad
Bc. Jiří Doskočil
agenda vodoprávního úřadu
567167726

Hydrologie, meteorologie

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha
ústředna
244032545
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha Daniel Kurka, Ing.
ředitel
244032550
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
ústředna
541421011
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
oddělení meteorologie
Petr Štěpánek, Mgr., Ph.D.
vedoucí
541421033
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
oddělení hydrologie
Eva Soukalová, Ing., CSc.
vedoucí
541421022
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
regionální předpovědní pracoviště
Milan Šálek, RNDr.
vedoucí
541421072
Povodí Moravy, s.p.
vodohospodářský dipečink
541211737 nepřetržitá havarijní a povodňová služba
Povodí Moravy, s.p.
vodohospodářský dipečink
Ing. Marek Viskot
vedoucí
541637252
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje Ing. Jan Moronga
ředitel
541637602
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, Provoz Jihlava Jindřich Kult
vedoucí
567302286 602596453
Český hydrometeorologický ústav
ústředna
244031111
Český hydrometeorologický ústav
ředitel
244032700
Český hydrometeorologický ústav
centrální předpovědní pracoviště
244032239 nepřetržitá služba
Český hydrometeorologický ústav
centrální předpovědní pracoviště
244032315 hydrolog ve službě
Český hydrometeorologický ústav
centrální předpovědní pracoviště
244032313 hydrologická předpověď

Hasičský záchranný sbor

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Krajské operační středisko Jihlava (KOPIS)
operační důstojník ve službě
950270101 950270102 950270103 725100510 nepřetržitá služba
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava 950270111
SDH Hodice Jiří Křípal
starosta
607588071
SDH Hodice František Kodys
velitel
728510746
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava - stanice Třešť 950273111

Policie

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Policie ČR, Územní odbor Jihlava
ústředna
974266111 974266229
Policie ČR, Obvodní oddělení Třešť
územní působnost Hodice
prap. Martin Matějka
územně odpovědný policista
974266741 567224333

Zdravotnická záchranná služba

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 567571245
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina Ing. Vladislava Filová
ředitelka
567571244 724819580

Hygiena, veterina

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
KHS kraje Vysočina, pracoviště Jihlava 567564551
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina 567570240
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, inspektorát Jihlava 567570241

Zdravotnictví, lékárny

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Poliklinika Třešť 567579642
Lékárna RV - Apa1, s.r.o. 567234156
Lékárna Salix - TILIX, s.r.o. 567214642

Humanitární organizace

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
OS ČČK Jihlava 567301900

Náhradní zdroje pitné vody

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
dispečink
567569204 737221622
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
sekretariát
567569111

Armáda

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Krajské vojenské velitelství Jihlava 973454200

Technické služby

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provozovna Jihlava
oddělení technicko-správní
Ing.Fiala Eduard
vedoucí
567117148 725581896
Technické služby Třešť 567224309
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provozovna Jihlava
oddělení výrobní
Pátek František
mistr údržby Třešť
567214164 606142152

Správci sítí

Název organizace Jméno, funkce Telefon Mobil Poznámka
Jihomoravská plynárenská, a.s., závod Jihlava
ohlašovna poruch
567303501 602827310
Jihomoravská plynárenská, a.s. 840113355
ČEZ 840850860
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 569430211 737306632
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 567310828
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
sekretariát
567569111
Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Jihlava
dispečink
567569204 737221622