Vodní toky

Tok Správce
Třešťský potok Povodí Moravy, s.p.
Úzký potok Lesy ČR, s.p.
Lísek Lesy ČR, s.p.
Bezejmenné přítoky Třešťského potoka
(přes Smrčkovské rybníky, Bočkovy rybníky
a z východu - cca 400m nad Jelení horou)
Lesy ČR, s.p.
Tok protékající obcí ze západu k východu
(ID 10194293)
obec Hodice

Správci vodních toků

Správce Adresa Kontakt Titul, jméno, prijmení Funkce v zaměstnání Kontakt
Povodí Moravy,
závod Dyje
Dřevařská 11
601 75 Brno
Tel: 541 637 602
Fax: 541 211 403
Ing. Jan Moronga ředitel závodu Tel.: 541 637 602
sekretariatzd@pmo.cz
Lesy ČR -
oblast povodí Dyje,
Brno
Jezuitská 13
602 00 Brno
Tel: 956 952 210
ost52@lesycr.cz
Ing. Miroslav Kahánek vedoucí správy toků Tel.: 956 952 201
Kahanek.ost52@lesycr.cz

Vodní díla (rybníky) na území obce (z hlediska povodňového ohrožení)

Na katastrálním území obce se nachází 23 vodních děl. Většina nemá přiřazenou kategorii, 2 z nich, Janovský a Hodický rybník, spadají do IV. kategorie. Tyto nádrže se nacházejí na toku Třešťského potoka a teoreticky u nich hrozí riziko zvláštní povodně.

Z vodních děl mimo katastrální území obce může mít na povodňovou situaci v obci vliv VD výše na toku Třešťského potoka - jedná se o Třeštický rybník v Třešticích.

Příslušný vodoprávní úřad

Odbor životního prostředí Jihlava, vodoprávní úřad
Magistrát města Jihlava
Masarykovo náměstí 1
586 28 Jihlava
Telefon: 567 167 710, 567 167 714 (vodoprávní úřad)
E-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz
Titul, jméno, prijmení Funkce Telefon, e-mail
Ing. Katarína Ruschková vedoucí odboru ŽP 567 167 710
katarina.ruschkova@jihlava-city.cz