Příslušné související povodňové komise

Nadřízená Povodňová komise: Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů:

Při vzniku povodně na k. ú. obce Hodice je nutné okamžitě kontaktovat PK obcí níže po toku a začít komunikovat s PK ORP Jihlava!

Úřad je povinen zajistit aktualizaci údajů o povodňové komisi na POVIS (Povodňový informační systém).