Povodňové ohrožení

Největší povodňové ohrožení pochází od zmiňovaných vodních toků, především pak od obecního toku, který zapříčiňuje naprostou většinu povodňových událostí v obci. Tento drobný tok je náchylný především na tzv. "Bleskové povodně" při nichž nestačí kapacita koryta a dochází k rozlivu vody na okolní pozemky a zaplavování nemovitostí (sklepů).
Popisovaná situace nastala například v srpnu 2011 - podrobnosti ZDE.

V obci je ohroženo zhruba 20 nemovitostí.

Ohrožení bleskovou povodní ve správním území obce Hodice (databáze POVIS):
Info Obec Kat. území Název Popis Poznámka Směr splachů
POVIS Hodice Hodice Hodice Západ obce se zatrubněním toku Při bleskových povodních dochází k intravilánovým splachům a rychlému rozvodnění místního zatrubněného toku VJV


Ohrožení ledovými jevy ve správním území obce Hodice (databáze POVIS):

Databáze POVIS neobsahuje pro tuto obec žádné záznamy.