Ohrožené objekty a nemovitosti

Na území obce Hodice se nenachází oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem dle směrnice ES 2007/60. Pro Třešťský potok je stanoveno záplavové území.
Ohrožené objekty ve správním území obce Hodice (databáze POVIS):
Info Obec Kat. území Popis Tok (břeh) Ohroženo Ohrožující látka Poznámka Počet objektů
POVIS Hodice Hodice Č.p.48 (obecní úřad, zbrojnice, kulturní dům) nepojmenovaný (416710010200) (levý břeh) Služby 1
POVIS Hodice Hodice Č.p. 49 - hospoda nepojmenovaný (416710010200) (levý břeh) Služby 1
POVIS Hodice Hodice Č.p.1 Masozávod nepojmenovaný (416710010200) (levý břeh) Výrobní a skladové prostory (Krahulík, a.s.) 1
POVIS Hodice Hodice Č.p. 227, 226, 223, 224 nepojmenovaný (416710010200) (pravý břeh) Obytné budovy 4
POVIS Hodice Hodice Č.p. 50 nepojmenovaný (416710010200) (levý břeh) Obytné budovy 1
POVIS Hodice Hodice Č.p. 38, 39 nepojmenovaný (416710010200) Obytné budovy 2
POVIS Hodice Hodice Č.p.187, 60 (stodola), č.e.2 Třešťský p. (oba břehy) Obytné budovy 3
POVIS Hodice Hodice Č.p. 138 - Lexa & Kružík Třešťský p. (levý břeh) Výrobní a skladové prostory 1
POVIS Hodice Hodice Č.p.2 Třešťský p. (levý břeh) Obytné budovy 1