Limitní vodní stavy a průtoky

Pro účely sledování situace v zájmovém území slouží především hlásný profil kategorie C - Hodice umístěný v obci na železničním mostě přes Třeštský potok. Dalším zdrojem informací mohou být blízké srážkoměry.

Hlásné profily:
InfoEv. listKategorieNázevTokProvozuje
Fotodokumentace hlásného profilu POVIS Evidenční list hlásného profilu C Hodice – žel. most Třešťský potok


Srážkoměry ve správním území obce Hodice (databáze POVIS):
Info Název Povodí Provozovatel Obec
POVIS Aktuální informace provozovatele Srážkoměr Hodice 4-16-01 Jihlava po Oslavu Obec Hodice Hodice


Další srážkoměry v okolí správního území obce Hodice (databáze POVIS):
Info Název Povodí Provozovatel Obec ORP Vzdálenost
POVIS Aktuální informace provozovatele Třešť 4-16-01 Jihlava po Oslavu ČHMÚ Brno Třešť Jihlava 2 km
POVIS Aktuální informace provozovatele Srážkoměr Suchá 4-16-01 Jihlava po Oslavu Obec Suchá Suchá Jihlava 5 km

Orientační limity srážek pro vyhlašování SPA (dle PP kraje Vysočina)

Období platnosti: květen – říjen
Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní
Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v posledních 5 dnech.
Nasycenost povodí lze hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti.

Průměrné množství srážek na povodí za 24 hodin:
Povodí v oblasti SPA: Stav povodí
Nenasycené Nasycené
Horské a podhorské
(nad 600 m n.m.)
1.SPA 60 mm 40 mm
2.SPA 70 mm 50 mm
Ostatní
(do 600 m n.m.)
1.SPA 35 mm 25 mm
2.SPA 40 mm 30 mm