Přehled Hlásných profilů

InfoEv. listKategorieNázevTokProvozuje
Fotodokumentace hlásného profilu POVIS Evidenční list hlásného profilu C Hodice – žel. most Třešťský potok

Přehled míst vizuální kontroly, nebezpečných míst a míst omezujících odtokové poměry

Za nebezpečná místa a místa vyžadující kontrolu v případě povodňového nebezpečí lze v obci Hodice považovat zejména místa ležící v blízkosti toků a vodních děl, především Janovského rybníka. Již při nízkých povodňových průtocích jsou ohroženy zemědělské objekty u Třešťského potoka pod silnící z Hodice do Panenské Rozsíčky.
Dalšími místy, která je třeba kontrolovat, jsou mosty a lávky, zejména s nízkou průtočnou kapacitou, kde hrozí ucpání plaveninami.

Info Kategorie Název Tok Obec Popis
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice bezejmenný tok Hodice ohrožena restaurace a kulturní dům u bleskové povodně
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice bezejmenný tok Hodice nemovitosti pod rybníkem
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice bezejmenný tok Hodice zemědělské objekty
Fotodokumentace hlásného profilu NM Hodice Třešťský potok Hodice ohroženy chatky
Fotodokumentace hlásného profilu Detail objektu POVIS NM, OP Hodice bezejmenný tok Hodice zatrubnění vodoteče

Jako místa vizuální kontroly (VK), případně nebezpečná místa (NM) lze považovat všechny lávky, mostky a mosty na toku. Lávky a mostky na tocích (NM, VK) nesmí být ucpány naplaveninami, dále samotné lávky nesmí způsobit překážku v toku (v tom případě je nutné lávky odstranit)! Je tedy nutná pravidelná kontrola těchto objektů na toku!!!